SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea contractanta
UAT Murfatlar
Adresa postala: Str. Calea Dobrogei, Nr. 1, Localitatea: Murfatlar , Cod postal 905100, jud. Constanta, Romania, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel. 0241234350, Fax: 0241234516

TIP Anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii de consultanta in domeniul evaluarii
Denumirea achizitie: Raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a unui teren in suprafata de 150mp situat in intravilanul orasului Murfatlar, str. Calea Bucuresti, nr. 17A, in vederea vanzarii acestuia
CPV: 79419000-4
Descrierea contractului: prestare servicii de consultant in domeniul evaluarii, efectuarea unui Raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a unui teren in suprafata de 150mp situat in intravilanul orasului Murfatlar, str. Calea Bucuresti, nr. 17A, in vederea vanzarii acestuia
Valoarea estimata fara TVA: ……………………. RON
Conditii contract: - Conditii de plata: autoritatea contractanta executa obligatia de plata a sumelor de bani prin virament, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii pe baza de proces verbal. Conditii de furnizare/prestare/executie: raportul de evaluare va fi depus in maxim 15zile de la acceptarea ofertei.
Conditii participare: Operatorul economic sa fie inregistrat in SEAP. Ofertantul va completa oferta specificand pretul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Oferta financiara va fi insotita de declaratia privind conflictul de interese, dovada ca este autorizat ANEVAR. Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 10.02.2017, ora 14.00
Informatii suplimentare: Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai jos. Oferta stabilita câstigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, împreuna cu comunicarea transmisa catre ofertantul astigator, vor constitui un contract angajant între parti. Clarificari se pot obtine de la Compartimentul Achizitii al institutiei în baza unei solicitari scrise transmise prin fax la nr. 0241234350, sau pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Persoana de contact d-na Iuliana Ciubuc. Program de lucrur 08.00-16.00. Ofertantul a cărui ofertă va fi acceptată va depune informațiile necesare în catalogul electronic din SEAP în termen de maxim 2 zile de la primirea unei comunicări în acest sens.

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish