Proiect de Hotarare a Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

   În conformitate cu prevederile Art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională  în administraţia publică locală prin care se prevede că în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune, aducem la cunoştinţă publică următorul Proiect de Hotarare a Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014  ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Orasului Murfatlar.  

Orice propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect se primesc în scris, la secretariatul Primăriei Murfatlar.

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 

RAPORT DE FUNDAMENTARE al proiectului privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

ANEXA 1.1 - IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 

ANEXA 1.2 - IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

ANEXA 1.3 - IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT 

ANEXA 1.4 - IMPOZITUL PE SPECTACOLE SI TAXA HOTELIERA

ANEXA 1.5 - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

ANEXA 1.6 - TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILORADMINISTRATE DE URBANISM

ANEXA 1.7 - TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR PENTRU A DESFASURA O ACTIVITATE ECONOMICA SI A ALTOR AUTORIZATII SIMILARE 

ANEXA 1.8 - TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

ANEXA 2.1 - TAXA SALUBRITATE

ANEXA 2.2 - TAXE LOCALE PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

ANEXA 2.3 - TAXE SPECIALE PENTRU STAREA CIVILA

ANEXA 2.4 - TAXE PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTA OBLIGATIA INMATRICULARII

ANEXA 2.5 - TAZA PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE FUNCTIONARE SI A TAXA PENTRU AVIZAREA PROGRAMULUI DE FUNCTIONARE

ANEXA 2.6 - TAXE PENTRU ACTIVITATILE DESFASURATE DE CATRE SERVICIILE DIN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI MURFATLAR

ANEXA 2.7 - TAXE DE CONCESIONARE A LOCURILOR DE VECI DIN CIMITIRE

ANEXA 3 - REGULAMENT DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish

Abonare Stiri / Noutati