Anunt Modificare PUZ

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR
Data anuntului:22.08.2013

 INTENTIE DE ELABORARE
PLAN URBANISTIC ZONAL pentru
„Modificare P.U.Z - Proiect nr. 24/2008 prin schimbarea
partiala a destinatiei Lotului 46 din
 „Statie Carburanti” in „Centru Terapeutic Ecvestru”;
(general, zonal, de detaliu)

Argumentare: Beneficiarul SC.FOSMEN SRL doreste amenajarea unui spatiu de recreere
pentru populatia zonei si pentru potentiali turisti  ai orasului precum  si creearea unor noi locuri de munca.

Initiator: S.C FOSMEN S.R.L
(numele si prenumele/denumirea)

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI SCRISE
argumentate si justificate privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal (PUZ)

in perioada:   22.08.2013-30.08.2013

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Inspector Mogosanu Alexandra
                                                                                                           
Adresa: Calea Dobrogei nr.1 , telefon 0241/234350, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Observatiile sunt necesare in vederea elaborarii PLAN URBANISTIC  ZONAL

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat de Serviciul Urbanism pe pagina de internet a Primariei Murfatlar si va fi prezentat timp de 15 zile de la incheierea perioadei de consultare a publicului la sediul primariei Murfatlar din Calea Dobrogei nr.1, Serviciul Urbanism
Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:

  • Etapa premergatoare – ANUNT INTENTIE DE ELABORARE
  • Etapa elaborarii propunerilor ce vor fi supuse analizarii
  • Metoda de informare  www.primaria-murfatlar.ro, 25 de zile de la data publicarii.

 (metoda/scopul/perioada)

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish