ANUNT PUBLIC

 

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR
JUDETUL CONSTANTA
STR. Calea Dobrogei nr. 1
Serviciul financiar contabil, resurse umane

         In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a H.C.L. 140/2011 privind "Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),
        ANUNŢĂM demararea etapei de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:
•    Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D) pentru: „Amenajare Hala si Constructii Conexe pentru instalatie de obtinere a cuprului electrolitic din deseuri de cupru prin rafinare termica si electrolitica-constructii cu caracter provizoriu” ;
•    Amplasament: Jud. Constanta, oras Murfatlar, Str. Ciocarliei, nr.1;
•    Beneficiar: SC CROMEET SRL – Constanta;
•    Proiectant: SC TEMARIS ARHITECTULAR SRL;

       Consultarea documentaţiei poate fi făcuta la sediul administraţiei publice locale, Serviciul Urbanism, in perioada 04.07.2013 – 25.07.2013 de luni pâna vineri între orele 12,00-14,00.
       Observaţiile vor putea fi transmise in scris la Serviciul Urbanism din cadrul Primariei Orasului Murfatlar str. Calea Dobrogei, nr.1, sau pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vezi Plan incadrare zona

Vezi Plan incadrare zona

Limba

Romanian Bulgarian English French German Italian Russian Spanish Turkish